Kuka on kosmetiikan vastuuhenkilö ja mitä se tarkoittaa?

//Kuka on kosmetiikan vastuuhenkilö ja mitä se tarkoittaa?

Kuka on kosmetiikan vastuuhenkilö ja mitä se tarkoittaa?

Aurinkoista maanantaita!

Uusi viikko on aluillaan ja sää hellii meitä pikkupakkasella. Energiaa riittää taas kaikkeen uuteen mukavaan ja hyvä, että löysit tälle sivulle!  Tämän ajankohtaista sivuston tarkoituksena on tuoda esiin kosmetiikan ajankohtaisia aiheita, kirjoittaa niistä sekä jakaa uutta tietoa alalta.

Kosmetiikkayritysten näkökulmasta tehtävää riittää yllin kyllin ja on hallittava monia asiakokonaisuuksia lainsäädännöstä tuotteiden markkinointiin. Yritysten toimintaa ohjaa Suomessa EU:n kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 sekä kansallinen laki kosmeettisista valmisteista 492/2013 asettaa kosmeettisille valmisteille kielivaatimukset. Kosmetiikan valmistamiseen käytettävien ainesosien tulee puolestaan täyttää kemikaalilainsäädännön (REACH, CLP, KEMIKAALILAKI) vaatimukset.

Tiesitkö, että EU:n kosmetiikka-asetus on tullut voimaan 11.7.2013 ja tämän myötä yritysten vastuut ja velvollisuudet ovat laajentuneet?

Tänään haluan avata käsitettä vastuuhenkilö – kuka on kosmetiikan vastuuhenkilö ja mitä se tarkoittaa?

Kosmeettisella valmisteella tulee olla vastuuhenkilö yhteisössä (EU:ssa), jotta valmiste saa olla markkinoilla. Vastuuhenkilön rooli liittyy tuotteen markkinoille saattamiseen, eli yritys tai luonnollinen henkilö, joka saattaa tuotteen ensimmäistä kertaa yhteisön markkinoille vastaa tuotteesta. Vastuuhenkilö voi olla:

 • Valmistaja = valmistaa tuotetta tai on valmistuttaja
 • EU-maahantuoja
 • Kirjallisella sopimuksella sovittu kolmas osapuoli
 • Luonnollinen henkilö
 • Jakelija – mikäli tuotetta muutetaan alkuperäisestä (tarkoittaa tuotteen pakkausmerkintöjen sekä väittämien muuttamista. Pakkausmerkintöjen kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ei tee yrityksestä vastuuhenkilöä.)

Vastuuhenkilö vastaa, että tuote täyttää kokonaisuudessaan lainsäädännön vaatimukset. Listauksessa viitataan EU:n kosmetiikka-asetuksen artikloihin.

 Vastuuhenkilö vastaa, että:

 1. Tuote on turvallinen (artikla 3)
 2. Kosmetiikkatuote on valmistettu hyvän tuotantotavan mukaan (GMP, artikla 8)
 3. Turvallisuusarvointi on suoritettu ja tuotetiedot ovat kunnossa (artikla 10 ja 11)
 4. Näytteenotto- ja analyysisäädöksiä noudatetaan (artikla 12)
 5. Tuote on ilmoitettu komission tietokantaan (CPNP, artikla 13)
 6. Ainekohtaisia rajoituksia noudatetaan (asetuksen liitteet, CMR ja nano. Artikla 14-16)
 7. Kiellettyjen aineiden jäämät ovat asetuksen mukaiset (artikla 17)
 8. Eläinkoekieltoja noudatetaan (artikla 18)
 9. Merkinnät ovat kunnossa (artikla 19: 1,2 ja 5)
 10. Markkinointiväittämät ovat sääntöjen mukaisia (artikla 20)
 11. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tiettyihin tietoihin (artikla 21)
 12. Vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen (artikla 23)
 13. Valvontaviranomaiselle toimitetaan pyynnöstä tuotetiedot (artikla 11) sekä aineita koskevat tiedot (artikla 24)
Kuva: Kosmeettisia valmisteita. Kuvan tuotteet eivät liity tekstiin.

Kuva: Kosmeettisia valmisteita. Kuvan tuotteet eivät liity tekstiin.

By | 2018-03-01T11:16:35+00:00 marraskuu 28th, 2016|Yleinen|Kommentit pois päältä artikkelissa Kuka on kosmetiikan vastuuhenkilö ja mitä se tarkoittaa?

About the Author: